Energiebesparing

Wilt u uw woning verduurzamen, energiebesparende mogelijkheden onderzoeken of een meerjarenplan maken richting energieneutraal wonen? Ik bied maatwerk-advies voor:

Maatwerk noodzakelijk bij energietransitie

De Nederlandse regering roept op energiebesparende keuzes bij het (ver)bouwen van woningen en bedrijfspanden. Er zijn duurzame oplossingen in overvloed, we zien door het klimaatneutrale bos de bomen niet meer. Ieder huis heeft zijn eigen energiebeperkingen én mogelijkheden. Door keuzes die gemaakt zijn of worden voor de bouw, worden de mogelijkheden beperkter. Ik geef advies over de meest rendabele keuzes voor uw huis. 

Warmtecamera inzetten voor bepaling isolatie

Met een warmtecamera kun je precies meten waar in en rond huis de meeste warmte verloren gaat. Op basis van deze resultaten kun je, in volgorde van rendement, stapsgewijs de benodigde isolatieaanpassingen doorvoeren.